top of page

MOMOEST ART PHOTOGRAPHY | PORTRAIT | FILM ESSAY

 

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยศิลปินภาพถ่าย ศุภชัย เกศการุณกุล ปี 2008 เพื่อจำหน่ายภาพถ่ายในคอลเคชั่น 

ที่สร้างขึ้นหลังจากเดินทางกลับจากปารีส

 

ผลงานของศุภชัยมีมุมมองที่เน้นความเป็น Artistic มากกว่าภาพถ่ายเชิง Commercial เขาสร้างคอลเลคชั่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี 

ภาพถ่าย PORTRAIT พร้อมความเรียง เป็นงานที่ศุภชัยทำงานออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มทำงาน Magazine และต่อมาพัฒนามาเป็น FILM ESSAY  

 

ภาพถ่ายทั้งหมดยังคงบันทึกผ่านฟิล์มด้วยกล้องมีเดียมฟอร์แมทและ 35 มิลลิเมตร เพราะยังคงหลงใหลในสุนทรียภาพของเกรนฟิล์มและสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

Momoest Co.,Ltd. 1204 Soi Wachiradhammasathit 52, Sukhumwit 101/1 Rd., Bangkok, Thailand 

Bright Side of the Moon Studio | Chanthaburi Thailand

bottom of page