top of page

เหลืองอินเดีย

Updated: Nov 30, 2019


ภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อต้นปี (2516) ดอกของต้นเหลืองอินเดียบานอยู่ไม่กี่วันก็โรย แต่สีเหลืองของมันแม้จะมีอยู่ไม่กี่วันแต่ทำให้เรารอวันที่มันจะอวดสีของมันอีกในปีถัดไป จะว่าไปสีเหลืองและรูปทรงทำให้นึกถึงสีเหลืองและต้นไม้บางต้นของแวนโก๊ะ


ผมชอบภาพนี้ เช้าตรู่ที่ผมไปถ่ายรูปก่อนที่จะมีนักศึกษาและผู้คนมาเซลฟี


มีเพื่อนยามแก่ชราเดินลงจากรถค่อยๆ ประคับประคองกันมายืนใต้ร่มสีเหลืองของต้นไม้ ถ่ายรูปคู่กับต้นเหลืองอินเดียในวันที่ดอกใหม่ยังผลิบานอยู่บนต้นมีปริมาณพอๆกับ ดอกที่ทิ้งกลีบโรยราอยู่บนพื้น


เขาทั้งสองเดินลงมาจากรถค่อยๆเดิน ค่อยๆพยุงกันมายืนใต้ต้น พร้อมรอยยิ้ม

พลันให้นึกถึงชีวิตที่ทั้งสวยงามและเปราะบาง สดใหม่และร่วงโรย

93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page