top of page

Xspace the Xhibition

งานนิทรรศการภาพถ่าย ROUGH เป็นส่วนหนึ่งของ Group Exhibition

มี 11 ศิลปิน ซึ่งผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์ร่วมกับภาณุ 5 คน


อาจารย์ติ๊ก สันติ รอรัชวี, คุณบีน สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, ท้อ และดุ๋ย จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ o-d-a และรวมทั้งถ่ายภาพตัวเองผมเองด้วย


ชมวิดีโอสัมภาษณ์ได้จาก Link ด้านล่างครับ


สัมภาษณ์โดย ภาณุ บุณพิพัฒนาพงศ์

กำกับภาพ ตัดต่อ โดย ศุภชัย เกศการุณกุล
58 views0 comments

Σχόλια


bottom of page